Oświadczenie starostów powiatu kamieńskiego i łobeskiego.

Ponad 10 lat temu przeprowadzono w Polsce reformę administracyjną. Opinie na temat potrzeby utworzenia powiatów kamieńskiego i łobeskiego, były podzielone. Mieliśmy konkurencję. Wówczas mieszkańcy zwrócili się z prośbą o pomoc do polityków zachodniopomorskich m.in do ówczesnego ministra rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Jerzego Buzka, pana Artura Balazsa. I tylko pan Artur Balazs skutecznie odpowiedział. Stał się gorącym orędownikiem i sprzymierzeńcem powstania powiatów z siedzibami w Kamieniu Pomorskim i Łobzie.

To dzięki jego nieugiętej postawie, sile argumentów i uporowi, udało się przekonać decydentów co do słuszności powstania powiatu kamieńskiego i powiatu łobeskiego.

Dziś po latach dostrzegamy, jak ważna to była decyzja. Na zachodnim pomorzu, gdzie dopiero od 1945 roku, budowana jest tożsamość regionalna, funkcjonowanie małych struktur administracji państwowej odgrywa niebywałą rolę. Mieszkańcy powiatów kamieńskiego i łobeskiego coraz silniej integrują się i utożsamiają z ziemią na której przyszło im żyć i pracować. Nie sposób wyobrazić sobie dziś sytuacji, w której sprawy administracyjne, wymagające akceptacji urzędników na szczeblu starostwa powiatowego, mieliby załatwiać w miastach odległych od nich o kilkadziesiąt kilometrów. Instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie szkół, szpitali i ośrodków opiekuńczych, a także instytucje sądów i prokuratury mają na miejscu, w siedzibach swoich powiatów w Kamieniu Pomorskim i Łobzie. To zaś przekłada się na ich dofinansowanie ze środków centralnych.

Jako samorządowcy, biorący udział w zabiegach o utworzenie naszych powiatów, a nastepnie sprawujący w nich władzę starostów, czujemy potrzebę wyrażenia raz jeszcze wdzięczności, startującemu w wyborach do Senatu RP Arturowi Balazsowi. Tę wdzięczność pragniemy okazać, udzielając mu naszego poparcia w wyborach parlamentarnych.

Ufamy, że Artur Balazs, tak jak dotąd, nie zapominał o naszych społecznościach powiatowych, niosąc im pomoc poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, tak i będąc senatorem dołoży wszelkich starań, aby nasze powiaty mogły się rozwijać gospodarczo, przynosząc chlubę całemu regionowi i służąc dobru mieszkańców.

Halina Szymańska – Starosta Łobeski I Kadencji

Ryszard Brodziński – Starosta Łobeski III Kadencji

Anatol Kołoszuk – Starosta Kamieński II Kadencji

Paweł Czapkin – Starosta Kamieński III Kadencji

PODZIEL SIĘ
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Blogger.com