Oświadczenie Artura Balazsa w sprawie udziału Aleksandra Kwaśniewskiego i Jerzego Buzka w materiałach wyborczych

Ze smutkiem, zapoznałem się z informacjami pochodzącymi od Jacka Piechoty i jego współpracowników, w których to przypisują mi bezprawne wykorzystywanie wizerunku i wypowiedzi Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w moich materiałach wyborczych.

Podobne zarzuty stawiają mi politycy Platformy Obywatelskiej w odniesieniu do wypowiedzi Pana Premiera Jerzego Buzka.

Oświadczam, że zanim podjąłem decyzję o moim powrocie do polityki poprzez kandydowanie do Senatu RP, w dniu 8 lipca br. byłem gościem Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.  W trakcie rozmowy Pan Prezydent stwierdził, że mogę wykorzystać  jego wypowiedzi na mój temat w materiałach wyborczych.

Tę deklarację, za pośrednictwem swojego najbliższego współpracownika kontaktującego się ze mną osobiście, Pan Prezydent potwierdził przed przygotowaniem moich materiałów wyborczych. Wspomniane wyżej zarzuty są czystą insynuacją, wystawiającą ich autorom jak najgorsze świadectwo. Jacek Piechota, zamiast dopuszczać do niegodziwych pomówień, niech ujawni treść rozmowy jaką Pan Prezydent Kwaśniewski, przeprowadził z nim po spotkaniu ze mną.

Wypowiedzi działaczy Platformy Obywatelskiej na temat obecności Pana Premiera Jerzego Buzka w moich materiałach wyborczych, to także daleko idące nadużycie.

Na progu kampanii wyborczej, w dniach 6-7 sierpnia br., Pan Premier odwiedził mnie w domu rodzinnym w Łuskowie i publicznie wielokrotnie podkreślał słuszność mojego kandydowania do Senatu RP. Przytoczona wypowiedź Pana Premiera, to jedna z jego wielu udzielonych wówczas na mój temat.

Przesłaniem mojej kampanii jest hasło jednoczenia ludzi ponad podziałami. Wypowiedzi autorytetów – ludzi których podziwiam i szanuję – na mój temat, są nie tyle prostym poparciem lecz ich osobistą oceną mojego wieloletniego zaangażowania na rzecz Polski i Polaków. Są także potwierdzeniem mojej roli jako polityka jednoczącego ponad podziałami.

pobierz

Artur Balazs

PODZIEL SIĘ
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Blogger.com