Biografia

Artur Krzysztof Balazs urodził się 3 stycznia 1952 roku w Ełku. Wraz z żoną prowadzi 270 ha gospodarstwo rolne w Łuskowie niedaleko Wolina. Specjalizuje się w uprawie zbóż, rzepaku i buraków cukrowych. Gospodarstwo Państwa Balazsów często stawiane jest za wzór.

Artur Balazs dom i budynki gospodarskie zakupił w połowie lat siedemdziesiątych, rozpoczynając gospodarowanie na zaledwie 13 ha ziemi. Grunty rolne na początku uprawiał parą koni. W ciągu kilkudziesięciu lat pracy gospodarstwo Państwa Balazsów, wzbogaciło się o dodatkową ziemię i nowoczesny, niezbędny do pracy sprzęt rolniczy. Podobnie jak innym rolnikom, nie są im obce problemy polskiej wsi.

 

 

 

Artur Balazs to nie tylko rolnik. To także polityk i to polityk najwyższego formatu. Jeden z liderów NSZZ RI „Solidarność”. Internowany w stanie wojennym Za działalność opozycyjną zatrzymany i osadzony w więzieniu w Wierzchowie. Był najdłużej więziony ze wszystkich rolników w Polsce. Po transformacji w 1989 roku, aktywnie włączył się do polityki.

 

Czterokrotnie zasiadał w Sejmie, był także senatorem RP.  Aż trzech premierów zaprosiło Artura Balazsa do swojego rządu:

–         jako ministra ds. socjalnych i cywilizacyjnych wsi - w rządzie Tadeusza Mazowieckiego

–         jako ministra ds. współpracy z organizacjami politycznymi  stowarzyszeniami – w rządzie Jana Olszewskiego

–         jako ministra rolnictwa i rozwoju wsi – w rządzie Jerzego Buzka.
Najważniejsi polscy politycy uważają Artura Balazsa za jednego  z najzdolniejszych i najwybitniejszych polityków w Polsce. Mimo, że Artur Balazs przed kilkoma laty wycofał się z życia politycznego, wciąż pamięta się o nim i jego dokonaniach. Główną zaletą polityka jest umiejętność dochodzenia do kompromisu. Bo tylko za pomocą wypracowanego kompromisu można prowadzić politykę. I właśnie takim politykiem jest Artur Balazs. Mimo różnic światopoglądowych i ideowych, potrafi znaleźć wspólny język z każdym, nawet z politycznym przeciwnikiem. Dzięki pełnej otwartości na dialog i skutecznym prowadzeniu tego dialogu, jest postrzegany jako polityk prawdziwie ponad podziałami.

Niewiele jest w Polsce osób, o których politycy z różnych stron sceny politycznej mówią w klimacie serdeczności, podziwu i sympatii. Taką osobą jest Artur Balazs.

Jest twórcą i szefem Kapituły Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

 

 

PODZIEL SIĘ
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Blogger.com